Strona główna2023-09-20T08:17:10+02:00

ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY

OGRÓD BUJNEGO WZROSTU I SILNYCH KORZENI

DAJ ROZKWITNĄĆ SWOJEMU DZIECKU!

Ogród Edukacji to miejsce, w którym każde dziecko zdobędzie solidne podwaliny wiedzy i pozna świat w przyjaznych warunkach. Zapewnią mu to kameralne klasy, doświadczeni nauczyciele i specjaliści. W rodzinnej atmosferze rozkwitnie i zaowocuje nie tylko wysokimi wynikami na egzaminach, ale też praktycznymi umiejętnościami, a przede wszystkim wiarą we własne możliwości.

Stawiając na jasne zasady zadbamy o to, by nie zabrakło mu wody i słońca niezbędnych do rozwoju. Podlejemy jego naturalny entuzjazm i ciekawość świata, pozwalając kąpać się w słońcu samodzielności. Jednak gdy zajdzie taka potrzeba, zapewnimy również schronienie w cieniu drzew.

Nasza misja

W momencie zakładania szkół przyświecały nam następujące cele – najważniejszy jest człowiek – uczeń, który ma prawo dorastać w atmosferze przyjaźni, rzetelności, prawości i szeroko rozumianej miłości.

Ma też obowiązek dostrzegać innych starszych od siebie, od których powinien dużo się uczyć, to nauczyciele i starsi uczniowie oraz młodszych, nad którymi powinien roztaczać opiekę, przekazywać im swoje doświadczenia – to z kolei młodsi koledzy ze szkoły podstawowej i klasy „zerowej” , dla których to przede wszystkim starsze koleżanki i koledzy są autorytetami.

Zależało mam na stworzeniu szkoły innej, szkoły – rodziny, w której wszyscy mają swoje miejsce i poczucie bezpieczeństwa, w której podstawą jest rozwój osobowy człowieka od początku procesu kształcenia.

No właśnie, mówi się, że szkoła powinna tylko wspomagać proces wychowawczy dzieci, a głównie powinni zajmować się tym rodzice.

Spójrzmy jednak na otaczającą nas rzeczywistość. Praca, tempo życia, zmęczenie i zmieniające się zwyczaje społeczne nie zawsze pozwalają nam rodzicom w pełni wywiązywać się z naszych powinności w sposób doskonały.

Dlatego coraz częściej nasze dzieci albo trafią do dobrych szkół, gdzie oprócz wykształcenia otrzymają również tę namiastkę rodziny, czas na rozmowy, wyjaśnienia, tłumaczenia i rozważania, albo szukają tego czego im intuicyjnie brakuje u rówieśników…

Czy to dobry pomysł? Pozytywną odpowiedzią na to pytanie jest fakt uczęszczania do naszej szkoły wielu rodzeństw.

Gdyby rodzice nie byli zadowoleni ze szkoły nie posyłaliby swoich młodszych dzieci, a te z kolei, gdyby wiedziały, że ich starsze rodzeństwo nie było szczęśliwe w swojej szkole na pewno nie chciałoby się w niej uczyć.

Potwierdzeniem tej teorii, ale też i największą nagrodą za naszą pracę, był napis na remontowanej ścianie jaki uczniowie umieścili podczas jednej z imprez

„kochamy naszą szkołę”.

Ze wzruszeniem pozwoliliśmy sobie na dopisanie dwóch słów

„my również”.

Oby tak dalej!

Wybraliśmy trzy elementy kształcenia niezbędne w obecnym i przyszłym życiu każdego człowieka:

 • znajomość i umiejętność posługiwania się językami obcymi przez naszych uczniów jest jednym z priorytetów szkoły. Językiem wiodącym jest język angielski. Lekcje odbywają się 5 razy w tygodniu. Uczniowie uczą się również języka: hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
 • umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w zdobywaniu wiedzy ale i w kształtowaniu osobowości i umiejętności komunikacyjnych, tak aby przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 • kształtowanie przedsiębiorczości i intelektualnej kreatywności, są to cechy, niezbędne do zdobywania wiedzy, samodzielnego rozwiązywania problemów a także współpracy i współdziałania w grupie
 • realizacji ramowych planów nauczania MEN w wyższym wymiarze godzin
 • nauczania w klasach liczących do 12 osób
 • przygotowania uczniów do życia w społeczeństwie poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii, naukę języków obcych, naukę przedsiębiorczości ale również savoir-vivre,
 • codziennej opieki w godzinach 7.00 – 17.00
 • konsultacji – comiesięcznych spotkań z wychowawcą i gronem pedagogicznym
 • bardzo dobrego kształcenia i wychowania
 • udziału uczniów w konkursach wiedzy oraz umiejętności wewnątrz- zewnątrzszkolnych
 • bardzo dobrze merytorycznie i metodycznie wykształconej kadry dydaktycznej
 • realizacji programów autorskich oraz innowacje pedagogiczne
 • bezpiecznego wychowawczo środowiska
 • wyjątkowej atmosfery i podmiotowego traktowania każdego ucznia
 • bardzo dobrego przygotowania absolwentów do dalszego kształcenia
 • możliwość wykupienia obiadów
 • nauka w komfortowej liczebnie grupie 10 – 12 osobowych klasach
 • nauka języków obcych: język angielski (5 – 9 godzin tygodniowo w tym nauka konwersacji z native-speaker), języki niemiecki, hiszpański, francuski, włoski i rosyjski ( 2 – 3 godziny tygodniowo)
 • zwiększona liczba godzin języka polskiego i matematyki
 • zajęcia oparte na programach autorskich np. geografia w języku angielskim, szachy, protokół menedżera
 • zajęcia sportowe: piłka nożna, siatkówka, nauka pływania, nauka jazdy na łyżwach, nauka jazdy konno, zajęcia na siłowni
 • zajęcia taneczne ( hip-hop i zumba) oraz fitness z elementami pilatesu
 • najszersza gama kół zainteresowań i zajęć rozwijających
 • repetytoria dzienne i tygodniowe z nauczycielem
 • odrabianie zadań domowych
 • zajęcia z logopedą i gimnastykę korekcyjną
 • w razie potrzeby prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz socjoterapeutyczne,
 • nauka odbywa się w 19 salach lekcyjnych. W salach znajdują się: komputery, głośniki, rzutniki multimedialne, tablice multimedialne lub bimy, telewizory połączone w sieci, radioodtwarzacze oraz potrzebne mapy i będące na stałe przedmiotowe plansze poglądowe
 • w swoich salach uczniowie dysponują osobistymi szafkami
 • w szkole nie używa się numerków, a sale noszą wdzięczne nazwy nadaną przez swoich uczniów
 • dysponujemy dwoma pracowniami komputerowymi na 15 stanowisk, w których odbywają się lekcje informatyki, grafika komputerowego, zajęcia dziennikarskie oraz zajęcia z poszczególnych przedmiotów
 • w dwóch pracowniach: multimedialnej i interaktywnej, odbywają się zajęcia językowe, filmowe, oraz z innych przedmiotów np. geografii (wybuchy wulkanów), z chemii (pokazy ciekawych doświadczeń), bądź inne spotkania transmisje na żywo ze spektakli teatralnych oraz lekcji pokazowych prowadzonych w centrach naukowych
 • szkoła posiada salę do ćwiczeń, w której na przerwach rozstawiony jest stół do gry w tenisa, oraz duży stół do gry w piłkarzyki
 • uczniowie już od pierwszej klasy mogą korzystać z siłowni wewnętrznej (wyposażonej w atlas, 2 bieżnie, 4 orbitreki, 3 ławeczki, stepery, i inne lżejsze przyrządy do ćwiczeń) oraz z siłowni zewnętrznej składającej się z 6 elementów
 • do zajęć praktyczno-technicznych utworzono osobne sale dla chłopców do majsterkowania i oddzielnej dla dziewcząt do gotowania,
  wszyscy uczniowie trzech szkół objęci są opieką pielęgniarską
 • szkoła posiada stołówkę – korzystamy z cateringu
 • jasno przekazywane tematy lekcyjne to dobra kadra dydaktyczna
 • ocenianie kształtujące: precyzja tematu, cele lekcji, metody pracy, kryteria oceniania, jasno wyartykułowane słabe i mocne strony pracy to najlepsze ocenianie ale też filozofia pracy i życia, tym lepsza, że powyższe składowe ustalane są na początku lekcji wraz z uczniami
 • warunki lokalowe – przyjazne pomieszczenia ale i świetnie wyposażone sale lekcyjne
 • kształcenie osobowości poprzez stymulowanie i rozwój zainteresowań; najszersza gama propozycji zajęć rozwijających, ale również uzupełniających i wyrównujących (jeżeli zaistnieje taka potrzeba)
 • ścisła współpraca z rodzicami – planowe spotkania klasowe z wychowawcą raz w miesiącu, planowe konsultacje z całą kadrą pedagogiczną na które rodzic przychodzi ze swoim dzieckiem, możliwość indywidualnego spotkania się z wychowawcą zgodnie z grafikiem spotkań indywidualnych (raz w tygodniu), oraz telefony w razie nieobecności ucznia bądź jakichkolwiek zarysowujących się problemów – czyli troska i profilaktyka,
  Konsultacje od strony ucznia: trójstronne spotkania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli nic o nas bez nas
 • wyrabianie nawyków uczestniczenia w wystawach, spektaklach teatralnych oraz lekcjach kinowych; czyli obycie towarzyskie,
  lekcje z protokołu menedżerskiego (savoir vivre poszerzony o zagadnienia z protokołu dyplomatycznego)
 • wyjątkowa atmosfera, którą podkreślają wszyscy odwiedzający nas goście. U nas każdy jest kimś wyjątkowym.

Od ucznia:

 • rzetelnej pracy nad rozwojem swojego umysłu i swojej osobowości;
 • kultury osobistej;
 • poszanowania pracy swojej i innych;
 • prawości;
 • punktualności;

Od rodziców:

 • ścisłej współpracy ze szkołą na rzecz swojego dziecka
 • uczestnictwa w trójstronnych spotkaniach rodzice – uczniowie – nauczyciele
 • Bazując na diagnozie i obserwacji rozwijamy indywidualne talenty i zainteresowania każdego ucznia tworząc dla niego optymalny dostosowany do jego możliwości profil uczenia się
 • naukę w małych liczebnie klasach 10 – 12 uczniów
 • wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę dydaktyczną
 • wyjątkową, rodzinną atmosferę
 • bezpieczną szkołę (domofony, monitoring)
 • najszerszą gamę zajęć rozwijających i kół zainteresowań – bez ograniczeń ilości uczestników (sprawdź naszą ofertę)
 • zajęcia dodatkowe na basenie, lodowisku, jazdę konną, hip-hop, zumbę, gimnastykę korekcyjną
 • zajęcia z logopedii
 • naukę savoir vivre
 • od 5 do 9 godzin j. angielskiego w tygodniu
 • inne języki obce do wyboru(niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski i włoski)
  naukę przedsiębiorczości na wszystkich etapach kształcenia
 • bardzo dobre warunki lokalowe – 19 komfortowych, bardzo dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, 2 pracownie internetowe (na 15 stanowisk), pracownię interaktywną, pracownię multimedialną, siłownię wewnętrzną i zewnętrzną, salę do ćwiczeń, oraz do zumby i hip-hop, salę do ZPT dla chłopców i oddzielną dla dziewcząt, stołówkę
 • wysokiej klasy sprzęty do dyspozycji dla uczniów w salach lekcyjnych
 • swobodny dostęp do komputerów, Internet stacjonarny po światłowodzie i WIFI
 • indywidualną ścieżkę edukacyjną dla każdego ucznia
 • wyjazdy na targi w kraju i zagranicą
 • wycieczki krajowe i zagraniczne
 • wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów i na wystawy
 • egzaminy potwierdzające zasób wiedzy z języka angielskiego – TOEIC Bridge, TOEIC
 • egzaminy ECDL – ośrodek egzaminacyjny na miejscu
 • pomoc doradcy zawodowego w określeniu drogi kariery zawodowej w oparciu o indywidualne predyspozycje i upodobania (gimnazjum)
 • nauczyli się samodzielności w zdobywaniu i gromadzeniu wiedzy, oraz wykorzystywaniu jej w praktyce
 • nabywali nawyku dbania o zdrowie swoje i innych prowadząc zdrowy tryb życia
 • kształcili zmysł przedsiębiorczości i umiejętności pracy w grupie
 • rozwijali w sobie szeroko rozumianą kreatywność w rozwiązywaniu problemów
 • rozwijali w sobie szacunek i miłość do życia, ludzi i otaczającego ich świata
 • rozwijali swoje zainteresowania, świadomie tworząc swoją osobowość
 • byli dociekliwi i zawsze dążyli do znalezienia odpowiedzi na zadawane sobie pytania
 • nie poddawali się słabościom
 • szukali swojego miejsca wśród ludzi mądrych, poszukujących niestandardowych rozwiązań
 • dostrzegali w nauce możliwości rozwoju intelektualnego
 • utrwalali w sobie uczucia patriotyczne poprzez poszerzanie wiedzy o swojej Ojczyźnie, ale również, żeby umieli odnaleźć się w roli obywatela świata
 • zdobywali ogładę i obycie towarzyskie czynnie uczestnicząc w życiu kulturalnym miasta i kraju

Zajęcia dodatkowe

Aktualności

Najświeższe wiadomości

Najświeższe i najważniejsze wiadomości z życia szkoły. Po więcej aktualności zapraszamy na naszego facebooka.

Kontakt

Żółkiewskiego 46, 87-100 Toruń

Telefon: 056 659-89-70

Strona internetowa: https://gem.edu.pl

Ostatnie wpisy

Przejdź do góry