Słynni artyści i ich twórczość – warsztaty malarstwa olejnego z elementami historii sztuki

Farby olejne to wdzięczny rodzaj malarstwa, który pozwala na sprawną naukę zarówno dla początkujących, ale i bardziej zaawansowanych malarzy. Dzięki zastosowaniu medium jak olej czy terpentyna, można uzyskać różne efekty i nakładać farby warstwami, a długi czas schnięcia pozwala na dopracowanie dzieła wielokrotnymi poprawkami.

Warsztaty są dostępne dla wszystkich uczniów, którzy chcą rozwijać się kreatywnie. Zajęcia rozpoczynamy od poznania narzędzi malarza oraz wprowadzenia do malarstwa olejnego. Zwracamy uwagę na umiejetność mieszania kolorów, różne techniki oraz na rolę światła. Uczestnicy warsztatów mogą poznać życie najsłynniejszych malarzy oraz style w malarstwie na lekcjach teoretycznych, a także mają możliwość odtworzenia znanych prac we własnej interpretacji na części praktycznej.

Sensoplastyka

Zajęcia dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Na zajęciach uczniowie rozwijają swoje zmysły, kreatywność, wyobraźnię poprzez wykorzystywanie różnych materiałów spożywczych w nietypowy sposób. Wykorzystujemy wszystkie zmysły do tworzenia prac, które sprawiają, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech. Zajęcia pomagają uczniom odprężyć się, zrelaksować, nabrać siły do dalszego działania.  Dodatkowo sprzyjają w rozwijaniu samodzielności oraz systematyczności.  Jednak najważniejszym aspektem zajęć jest radość dzieci z łączenia prac plastycznych z elementami kulinarnymi.

Cele zajęć:
• budowanie twórczych i samodzielnych osobowości
• wspieranie  rozwoju poznawczego
• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
• poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
• współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
• pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie naturalnej ekspresji twórczej
• wspieranie samodzielności
• czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
• doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów

Metody pracy:
• działania praktycznego
• doświadczeń i eksperymentowania
• pokazu i obserwacji
• ekspresyjna
• warsztatów sensoplastycznych
Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa

Robotyka

Zajęcia dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz 1-4 Liceum. W dobie rozwoju technologii informatycznej umiejętność konstruowania robotów oraz ich programowania staje się cenną umiejętnością. Na zajęciach wykorzystujemy poznane już w ramach zajęć obowiązkowych umiejętności programowania ale przenosimy je też z ekranu komputera na działającego robota.

Zajęcia robotyki to dla uczniów doskonała możliwość nabycia wiadomości i umiejętności praktycznych w zakresie programowania i konstruowania robotów, szansa na rozwój zdolności posługiwania się technologią komputerową oraz nabycia umiejętności logicznego myślenia, wyszukiwania informacji w internecie, pomysłowości, współpracy, sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej. Uczeń może rozwijać się twórczo, w podejmowanych działaniach wykazuje dużą samodzielność, kreatywność i konsekwentność.

Pozostałe

 • Zumba
 • Szermierka
 • Robotyka dla klas 1-3
 • Szachy
 • Brydż
 • Basen
 • Jazda konna
 • Łyżwy
 • Fotografia
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia na siłowni
 • zajęcia z logopedii
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze