Liceum Ogólnokształcące

Nasze Prywatne Liceum to ogród możliwości dla tych, którzy nie widzą się w gąszczu szkół publicznych, a chcą dostępu do nauki na najwyższym poziomie. U nas nie ograniczamy wzrostu młodego człowieka profilem klasy, gdyż każdy uczeń sam wybiera przedmiot, którego chce się uczyć na poziomie rozszerzonym. Określając swoją indywidualną ścieżkę edukacyjną, przygotowuje się do nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów.

  • kameralne klasy – do 15 uczniów

  • indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych

  • Więcej godzin języka polskiego i matematyki

  • 7 godzin języka angielskiego w tygodniu

  • konwersacje z native speakerem

  • drugi język obcy kontynuowany po szkole podstawowej

  • w klasie maturalnej dodatkowe cotygodniowe zajęcia przygotowywujące do egzaminu maturalnego

Rok szkolny 2023/2024

Kl. 1 LO
Nazwa przedmiotu Podręcznik Wydawnictwo Autorzy Ćwiczenia
J. Polski Język polski 1 Sztuka wyrazu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony GWO K. Budna, J. Manthey, E. Prylińska,
B. Kapela-Bagińska, C. Ratajczak,
T. Zieliński, J. Zaporowicz,
nie
J. Angielski Po teście
Matematyka Matematyka 1, zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era W. Babiański nie
Geografia Oblicza geografii 1, zakres podstawowy Nowa Era R. Malarz nie
Biologia Biologia na czasie 1, zakres podstawowy Nowa Era A. Helmin nie
Chemia Chemia, Część 1, Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro K. Kaznowski
K. Pazdro
nie
Historia Poznać przeszłość 1, zakres podstawowy Nowa Era M. Pawlak nie
Fizyka Odkryć fizykę Nowa Era M. Braun, W. Śliwa nie
Hit Po konsultacji we wrześniu
Kl. 2 LO
Nazwa przedmiotu Podręcznik Wydawnictwo Aut Ćwiczenia
J. Polski Ponad słowami kl. II cz 1 i 2,
Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony
Nowa Era M. Chmiel
A. Cisowska
nie
J. angielski roz. Kontynuacja – On Screen Pre –Intermediate Express Publishing V. Evans, J. Dooley tak
Matematyka Matematyka 2 zakres podstawowy Nowa Era W. Babiański nie
Matematyka roz. Matematyka 2 zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era W. Babiański nie
Geografia Oblicza geografii 2 zakres podstawowy Nowa Era R. Malarz nie
Biologia Biologia na czasie 2, zakres podstawowy Nowa Era A. Helmin nie
Biologia roz. Biologia na czasie 2, zakres rozszerzony Nowa Era M. Guzik nie
Chemia Chemia, Część 1, Podręcznik do liceów i techników.
Zakres podstawowy
Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro K. Kaznowski
K. M. Pazdro
nie
Historia Poznać przeszłość 2, zakres podstawowy Nowa Era M. Pawlak nie
Fizyka Odkryć fizykę 2, zakres podstawowy Nowa Era M. Braun
W. Śliwa
nie
HiT po konsultacjach we wrześniu
Kl. 4 LO
Nazwa przedmiotu Podręcznik Wydawnictwo Autorzy Ćwiczenia
j. Polski Ponad słowami 4, Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum,
zakres podstawowy i rozszerzony,
Nowa Era J. Kościerzyńska,
A. Wróblewska, J. Ginter
M. Matecka, A. Cisowska,
J.Baczyńska-Wybrańska,
nie
Matematyka Matematyka 4 , zakres podstawowy Nowa Era W. Babiński Zbiór zadań – Prosto do matury, Nowa Era, zakres podstawowy
Matematyka roz. Matematyka 4, zakres podstawowy i rozszerzony Nowa Era W. Babiński Zbiór zadań – Prosto do matury, Nowa Era, zakres rozszerzony
j. angielski roz. Kontynuacja – On Screen Upper intermedia te B2+ Express Publishing V. Evans, J. Dooley tak
Historia Poznać przeszłość 4, zakres podstawowy Nowa Era A. Kucharski
A. Niewęgłowska
nie
Biologia roz. Biologia na czasie 4, Podręcznik dla LO i technikum, zakres rozszerzony + kontynuacja 3 Nowa Era A. Helmin
J. Holeczek
nie
WOS roz. W centrum uwagi, zakres rozszerzony Nowa Era Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, tak
Lektury
Klasa Podstawa Lektura uzupełniająca podstawa Rozszerzenie Lektura uzupełniająca rozszerzenie
Klasa 1  Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów
(Psalm 1, Psalm 130), Apokalipsy wg św. Jana;
• Jan Parandowski, Mitologia, część I: Grecja (mity o Prometeuszu, Syzyfie, Orfeuszu i Eurydyce, mity o wojnie trojańskiej i o Labdakidach);
• Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
• Sofokles, Antygona;
• Horacy – wybrane utwory (O co poeta prosi Apollina, Do młodzieży, Do Mecenasa, Wybudowałem pomnik);
• Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
• Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
• Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
• Legenda o św. Aleksym (fragmenty);
• Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
• Bogurodzica;
• Lament świętokrzyski (fragmenty);
• Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);
• Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47;tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
• Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
• William Szekspir, Romeo i Julia, Makbet;
• Mikołaj Sęp Szarzyński, Sonet IV. O wojnie naszej…, Sonet V. O nietrwałej miłości…
• Daniel Naborowski, Marność, Krótkość żywota, Cnota grunt wszystkiemu, Do Anny, Na oczy królewny…
• Jan Andrzej Morsztyn, Do trupa, Niestatek
• Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
• Molier, Skąpiec;
• Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry (Do króla, Pijaństwo, Świat zepsuty);
• Franciszek Karpiński, wybór sielanek (Do Justyny. Tęskność na wiosnę, Laura i Filon) i liryki religijnej (Pieśń wieczorna, O deszcz)
• Sofokles, Król Edyp;
• Robert Graves, Mity greckie (mit o Narcyzie)*;
• Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
• Wincenty Kadłubek, Kronika polska* (fragmenty);
• Jan Długosz, Roczniki* (fragmenty);
• Skarga umierającego (fragmenty)*;
• Francesco Petrarka, Sonet 90*, Sonet 134*;
• Giovanni Boccaccio, Sokół;
• Mikołaj Rej, Żywot człowieka
poczciwego (fragmenty);
• Jan Kochanowski, Pieśń XIX ks. II*, Pieśń XX ks. I*, Pieśń IX ks. I*, Pieśń IX ks. II*, Pieśń XXV ks. II*, Pieśń XXIV ks. II*; Pieśń świętojańska o Sobótce*; wybór fraszek (Człowiek boże igrzysko*, Ku Muzom*, O żywocie ludzkim*, Do gór i lasów*, Na lipę*, Raki*), Psalm 128*;
• Szymon Szymonowic, Żeńcy (fragmenty)*;
• Andrzej Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
• Józef Baka, Młodym uwaga*;
• Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
• Wacław Potocki, Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty); Zbytki polskie*, Nierządem Polska stoi*;
• Adam Naruszewicz, Balon*;
• Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty); Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki* (fragmenty);
• Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty*;
• Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
• Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
• Stanisław Trembecki, Powązki. Idylla (fragmenty);
• Franciszek Kniaźnin, Dwie lipy
Utwory wskazane dla zakresu podstawowego, a ponadto:
• Platon, Państwo (fragmenty);
• Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
• Arystofanes, Chmury;
• Jan Parandowski, Mitologia, część II: Rzym (mit o założeniu Rzymu);
• Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
• św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
• św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
• François Villon, Wielki testament (fragmenty);
• Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
• François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
• Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki);
• Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty);
• William Szekspir, Hamlet
• Giovanni Pico della Mirandola,
Mowa o godności człowieka*;
• Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
• Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
• Kartezjusz, Rozprawa o metodzie* (fragmenty);
• Blaise Pascal, Myśli* (fragmenty);
• John Donne, Sonet VI*;
• John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego*;
• Immanuel Kant, Co to jest oświecenie*;
• Jean-Jacques Rousseau, Julia, czyli Nowa Heloiza (fragmenty);
• Wolter, Kandyd (fragmenty)
Klasa 2 Adam Mickiewicz, Oda do młodości,
Romantyczność i inne wybrane ballady, Sonety krymskie (wybrane utwory); Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
• Juliusz Słowacki, Kordian, Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój i inne wybrane wiersze;
• Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
• Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
• Henryk Sienkiewicz, Potop;
• Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
• Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
• Adam Asnyk, wybór wierszy;
• Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
• wybrane teksty publicystyczne.
Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia
młodego
Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty);
• George Byron, Giaur (fragmenty);
• Adam Mickiewicz, Dziady cz. IV;
• Maria Konopnicka, wybór wierszy;
• Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem.
wybrane utwory poetyckie romantycznej literatury europejskiej;
• Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
• Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
• Honoré de Balzac, Ojciec Goriot.
• Friedrich Schiller,
Rękawiczka*;
• Johann Wolfgang Goethe, Król olch*;
• Edgar Allan Poe, wybrane opowiadanie;
• Bolesław Prus, Omyłka*, Kroniki tygodniowe* (wybrane utwory);
• Henryk Sienkiewicz, Listy z podróży do Ameryki* (wybrane utwory).
Klasa 3 • wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
• Stanisław Wyspiański, Wesele;
• Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
• Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
• Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
• wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
• Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
• Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
• Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem.
Stefan Żeromski, Echa leśne;
• Joseph Conrad, Lord Jim;
• Zofia Nałkowska, Granica;
• Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
• Zofia Nałkowska, Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony).
• Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
• Franz Kafka, Proces (fragmenty);
• Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
• Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
• Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata
Stanisław Przybyszewski, Confiteor* (fragmenty);
• Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej;
• Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
• Stefan Żeromski, Wierna rzeka* (fragmenty);
• Ida Fink, wybrane opowiadania (np. Wariat, Zabawa w klucz z tomu Skrawek czasu)*;
• Mieczysław Abramowicz, wybrane opowiadanie z tomu Każdy przyniósł, co miał najlepszego*.
Klasa 4 • wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński (wybrane wiersze z okresu emigracyjnego), Kazimierz Wierzyński (wybrane wiersze z okresu emigracyjnego), Czesław Miłosz (w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek
ymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert (w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta), Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
• Czesław Miłosz, Traktat moralny (fragmenty);
• Albert Camus, Dżuma;
• George Orwell, Rok 1984;
• Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
• Sławomir Mrożek, Tango;
• Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
• Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
• Antoni Libera, Madame;
• Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
• Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w
• wybrane wiersze następujących poetów: Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura;
• Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty).
Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
• Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
• Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
• Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
• wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
• wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.
Wybrane wiersze poetów polskich i obcych (Rafał Wojaczek, Krzysztof Siwczyk, W.H. Auden, Elizabeth Bishop);
• Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
• wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku (Paweł Huelle, Weiser Dawidek*, William Golding, Władca much*, Gabriel Garcia Marquez, Sto lat samotności);
• wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku (Janusz Głowacki, Kopciuch*, Tom Stoppard, Arkadia*).

zal.-1-Statut-po-przeksztalceniu.pdf

×