„KLASA O” na 30 lecie szkół GEM.

Chcąc podkreślić i upamiętnić jubileusz 30 lecia swojego istnienia, Grupa Edukacyjna Menedżer otwiera od września 2022r. w swojej strukturze klasę zerową, klasę wstępną przygotowującą dzieci do nauki w Szkole Podstawowej. Klasę najważniejszą w życiu dziecka, która może zdecydować o jego całej drodze edukacyjnej, klasę która będzie stymulować harmonijny rozwój i naukę, której punktem wyjściowym jest nieustanny rozwój i nauka przez zabawę przy wszystkich okazjach.

Nasza „zerówka” podobnie jak wszystkie klasy w szkole podstawowej są klasami ekskluzywnymi, w których uczy się maksymalnie 10 – 12. Stwarza to ogromne możliwości edukacyjne.

Podczas codziennych zajęć dzieci zostaną otoczone opieką od godziny 7.00 do 17.00. W tym czasie oprócz zajęć ujętych w programie nauczania (ok. 520 godzin), od 8.00 do 14.30 będą uczestniczyły w zajęciach nauki języka angielskiego, oraz w zajęciach rozwijających w tym w zajęciach sportowych (basen, lodowisko), zajęciach artystycznych (teatrzyk, taniec, sensoplastyka), zajęciach logopedycznych, gimnastyce korekcyjnej, oraz w licznych konkursach, wyjściach i wycieczkach. Będą również objęte opieką pedagoga.

Po ukończeniu klasy „O” uczniowie będą mogli kontynuować naukę w Społecznej Językowej Szkole Podstawowej GEM, w której kładziemy duży nacisk na rozwój intelektualny, emocjonalny, etyczny i fizyczny ucznia. Chcemy, by nauka stanowiła solidny fundament do dalszej edukacji, kształtowała system wiadomości i umiejętności koniecznych do radzenia sobie w sytuacjach życia codziennego.

Sposób nauczanie w klasie zerowej jest połączeniem metod stosowanych w szkole i przedszkolu. Takie podejście jest celowe i zapewnia klasie zerowej własną tożsamość. Tutaj spotykają się dwa, zarówno do siebie podobne, jak i odmienne rodzaje działalności, w wyniku czego powstaje trzeci rodzaj – działalność, która z perspektywy dziecka łączy najlepsze części składowe dwóch odrębnych światów.

Można powiedzieć, że klasa zerowa jest czymś w rodzaju mostu pomiędzy przedszkolem a szkołą. Klasa zerowa działa na zasadzie demokracji. Nauczyciele tworzą otwarte, przyjazne i demokratyczne środowisko, w którym każdy uczeń ma możliwość poznać swoją własną wartość i wartość innych.

Klasa zerowa ma stymulować rozwój i naukę wszystkich uczniów i przygotować ich do dalszej edukacji oraz ułatwić im harmonijna rozwój. Zabawa, tworzenie i poznawanie to ważne części procesu edukacji, więc pragnienia i ciekawość uczniów muszą być traktowane poważnie. Punktem wyjściowym jest nieustanny rozwój i nauka przy wszystkich okazjach.

Sala klasy zero znajduje się w sąsiedztwie klas I – III . w wydzielonym dla maluchów piętrze, obok gabinetu pielęgniarki , oraz „Przystani Twórczej”. Jednak najwięcej radości dzieciom sprawiają zabawy i zajęcia w pięknym, całkowicie pokrytym trawą i ukwieconym ogrodzie ( ponad 3000 m2 ), w którym mogą bawić się na zagospodarowanym placu zabaw a także obserwować przyrodę, np. w ptasim mieście z budkami lęgowymi. Dodatkową atrakcję stanowi Pan Jeż, który odwiedza nas od czasu do czasu, od czterech lat.